ภาพกิจกรรม
ประชุมกลั่นกรองสถาบัน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565
( จำนวน 26 รูป / ดู 30 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปประจำปี 2565 19 มิถุนายน 2565
( จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง )
MOY สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น วันทีี่ 27 พ.ค 65
( จำนวน 30 รูป / ดู 79 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 65 ครั้ง )
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท S.M.C.(ประเทศไทย) วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
( จำนวน 25 รูป / ดู 173 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
( จำนวน 46 รูป / ดู 327 ครั้ง )
ประชุมหารือการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563 19 เมษายน 2565
( จำนวน 35 รูป / ดู 315 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 210 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564
( จำนวน 27 รูป / ดู 535 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร (ก.พ.ร) ครั้งที่3/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
( จำนวน 22 รูป / ดู 508 ครั้ง )