ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 477180
Page Views 787187
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทัศนคตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 19 รูป / ดู 40 ครั้ง )
การนำเสนอผลงานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
( จำนวน 8 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ประชุมคณะทำงานวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตครั้งที่ 5/2561
( จำนวน 11 รูป / ดู 98 ครั้ง )
การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
( จำนวน 72 รูป / ดู 276 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันที่ 4-5 เมษายน 2561
( จำนวน 36 รูป / ดู 277 ครั้ง )
โครงการสร้างพลังบัณฑิตสู่อนาคต ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 34 รูป / ดู 326 ครั้ง )
การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 18 มีนาคม 2561
( จำนวน 29 รูป / ดู 368 ครั้ง )
ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561
( จำนวน 8 รูป / ดู 194 ครั้ง )
ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561
( จำนวน 10 รูป / ดู 223 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 13/2560 วันที่ 12/12/2560
( จำนวน 17 รูป / ดู 388 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com