ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบัน วันที่ 10 เมษายน 2566
( จำนวน 16 รูป / ดู 93 ครั้ง )
โครงการอบรมปฏิบัติการ ว PA ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
( จำนวน 25 รูป / ดู 129 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 3/2566
( จำนวน 10 รูป / ดู 72 ครั้ง )
การประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ ครั้งที่ 1/2566
( จำนวน 20 รูป / ดู 117 ครั้ง )
พิธีสักการะบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 สิงหาคม 2565
( จำนวน 36 รูป / ดู 694 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562-2564 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
( จำนวน 11 รูป / ดู 480 ครั้ง )
ประชุมกลั่นกรองสถาบัน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565
( จำนวน 26 รูป / ดู 841 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปประจำปี 2565 19 มิถุนายน 2565
( ดู 301 ครั้ง )
MOY สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น วันทีี่ 27 พ.ค 65
( จำนวน 30 รูป / ดู 723 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 562 ครั้ง )