ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 516286
Page Views 836279
ภาพกิจกรรม
“กษิณาลัยเป็นสายใยผูกพัน” วันที่ 17 กันยายน 2561
( จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง )
พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถาบัน
( จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ครูผู้สอนผลิตสื่อฯ วันที่ 30สิงหาคม 2561
( จำนวน 24 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 7/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561
( จำนวน 12 รูป / ดู 43 ครั้ง )
การฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 116 ครั้ง )
กิจกรรมการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
( จำนวน 17 รูป / ดู 134 ครั้ง )
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทัศนคตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 19 รูป / ดู 137 ครั้ง )
การนำเสนอผลงานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
( จำนวน 8 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ประชุมคณะทำงานวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตครั้งที่ 5/2561
( จำนวน 11 รูป / ดู 174 ครั้ง )
การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
( จำนวน 72 รูป / ดู 492 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com