ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อาชีวศึกษาบัณฑิต
แบบฟอร์ม ป. ตรี ลงเว็บ 426
เอกสารเเนบ1-3 การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 338
แบบคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.03 KB 308
แบบฟอร์มการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.64 KB 314
แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน ท 05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.12 KB 16
แบบประเมินพนักงานราชการ-แฟ้มสะสมผลงาน
แบบประเมินพนักงานราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 449
ตัวอย่างเเฟ้มสะสมผลงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 305
แบบฟอร์มในการปฎิบัติงานราชการในสถาบัน
แบบฟอร์มในการปฎิบัติราชการในสถาบัน (เเบบฟอร์มการเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 361
แบบฟอร์มในการปฎิบัติราชการในสถาบัน (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 60.23 KB 56
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.69 KB 54
เอกสารการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เอกสารเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษา โดย ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม วันที่ 7-10- 2562 306