ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อาชีวศึกษาบัณฑิต
แบบฟอร์ม ป. ตรี ลงเว็บ 602
เอกสารเเนบ1-3 การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 513
แบบคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.03 KB 464
แบบฟอร์มการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.64 KB 503
แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน ท 05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.12 KB 148
แบบประเมินพนักงานราชการ-แฟ้มสะสมผลงาน
แบบประเมินพนักงานราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1084
ตัวอย่างเเฟ้มสะสมผลงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 442
แบบฟอร์มในการปฎิบัติงานราชการในสถาบัน
แบบฟอร์มในการปฎิบัติราชการในสถาบัน (เเบบฟอร์มการเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 587
แบบฟอร์มในการปฎิบัติราชการในสถาบัน (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 60.23 KB 241
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.69 KB 256
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 (Update) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.12 KB 113
เอกสารการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เอกสารเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษา โดย ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม วันที่ 7-10- 2562 443