ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 516284
Page Views 836277
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือประชาชน
*** ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือประชาชน ***
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
1_ครุภัณฑ์สาขาเทคโนโลยียานยนต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
2_ครุภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
3_ครุภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
4_ครุภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 836.89 KB
5_ครุภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
6_ครุภัณฑ์สาขาการบัญชี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
7_ครุภัณฑ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
8_ครุภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
9_ครุภัณฑ์สาขาดิจิตอลกราฟิก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
10_ครุภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
11_ครุภัณฑ์สาขาการโรงแรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.12 MB
12_ครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ0
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
13_ครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
14_สาขาวิชาการตลาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
15_สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
16_สาขาวิชาช่วงทองหลวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
17_สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
18_สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
19_สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
20_สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
21_สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
22_สาขาวิชาโลจิสติกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
23_สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตวน้ำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
24_สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
25_สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ครุภัณฑ์(ภาคผนวก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.93 MB
แบบฟอร์มเขียนโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
*** แบบฟอร์มเขียนโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ***
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97 KB
รายงานการจัดทำปริญญานิพนธ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2558
*** รายงานการจัดทำปริญญานิพนธ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2558 ***
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
**** ยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ****
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB
แบบฟอร์มปัญหาและอุปสรรค นักศึกษา ปริญญาตรี
****  แบบฟอร์มปัญหาและอุปสรรค นักศึกษา ปริญญาตรี ****
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 8.37 KB
นโยบายยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สู่แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
*** นโยบายยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  สู่แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
  วันที่ 15 กันยายน 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ช่างสาร ***
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ไฟล์เอกสารการอบรม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการจัดทำคำของบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาในอนาคต
*** โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม)14 กันยายน 2558 ***
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 470.95 KB

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com