กฎหมายพระราชบัญญัติ
ประกาศคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ของสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
พรบ.อาชีวศึกษา 2551
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.2 KB
กฏกระทรวงการรวมสถานศึกษา
กฏกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.83 KB
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.19 KB
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB