สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
สรุปมติรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่3/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 948.04 KB
สรุปมติรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.18 KB